CLASSIC DATA

Harrasteajoneuvojen asiantuntija

Classic Data on Euroopan vanhin, suurin ja tunnetuin asiantuntija-organisaatio, joka tekee harrasteajoneuvojen kuntotarkastuksia ja määrittelee ajoneuvoille ajanmukaisen markkina-arvon ja kirjoittaa siitä kansainvälisesti pätevän sertifikaatin.

Classic Data Finland toimii saksalaisen Classic Data Marktbeobachtung GmbH:n alla. Jokaisen Suomessa tarkastetun auton identiteetti tarkastetaan tarkastajan lähettämien dokumenttien perusteella Saksassa päämiehen toimesta. Jokainen tarkastuspöytäkirjaan liitettävä sertifikaatti tilataan saksasta päätoimistolta. Näin sertifikaatti toimii tarvittaessa kansainvälisenä arvopaperina, todistuksena auton identiteetistä, kunnosta ja arvosta.

Auton arvon määrittely perustuu pitkään asiantuntemukseen ja laajoihin tietokantoihin. Classic Datan tietokannoissa on yli 500.000 toteutuneen kaupan

tiedot ja sitä päivitetään jatkuvasti harrastekerhoilta, kauppiailta, omistajilta, sekä huutokaupoista saatujen tietojen perusteella. Lisäksi hyödynnetään Classic Datan henkilökunnan omia havaintoja.

Ajoneuvoyksilön arvoon vaikuttaa hyvin moni tekijä. Ajoneuvon teknisen kunnon lisäksi alkuperäisyys, historia ja mahdollisten korjaus- ja entisöintitöiden taso sekä tapa miten työt on tehty, ovat ratkaisevan tärkeitä. Koska korjaus- ja entisöintitöiden laatu vaihtelee suuresti, luotettava arviointi on mahdollista ainoastaan tutkimalla ajoneuvo fyysisesti paikan päällä. Juuri tämä on sitä työtä, jota me teemme. Arvioimme juuri sinun ajoneuvoyksilöäsi, jolloin kaikki juuri tämän ajoneuvon arvoon vaikuttavat tekijät voidaan ottaa huomioon.

Lue kohdasta Tarkastukset tarvitsetko pitkän vai lyhyen tarkastuksen.